Din 2018, salariații din administraţia publică a căror activitate presupune factori de risc vor fi compensaţi financiar cu suplimente de până la 15% din salariul de bază. Potrivit proiectului, sporurile se acordă în condițiile în care sunt întruniți ”cel puțin doi factori de risc” din cei cinci posibili (existența factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare; structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă).

Funcționarii publici şi personalul contractual pot beneficia de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare – între 5% și 15%. Mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, potrivit proiectului, este următoarea:

– Spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuți mai sus;

– Spor de până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenta a 3 factori de risc din cei prevăzuți mai sus;

– Spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuți mai sus.

Comments

comments