Vă e teamă să vă reclamați șefii? Sesizările la ITM Argeș beneficiază de confidențialitate

Vă e teamă să vă reclamați șefii? Sesizările la ITM Argeș beneficiază de confidențialitate. Persoanele fizice, individual sau organizate în asociaţii, şi persoanele juridice se pot adresa atât direct cât şi în scris, prin poştă sau e-mail, la ITM Argeş, pentru a sesiza încălcări ale prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă (muncă nedeclarată, nerespectarea regimului de muncă al minorilor, nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, refuzul eliberării unor documente care atestă vechimea în muncă, includerea în contractul individual de muncă a unor clauze ilegale, etc) sau în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (accidente de muncă, neefectuarea instructajului de securitate şi sănătate, neefectuarea controlului medical periodic, etc.)

Aceste petiţii sunt primite şi înregistrate prin Compartimentul de Informare şi Relaţii cu Publicul situat la parter, iar termenul legal de rezolvare este de 30 de zile de la înregistrarea petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În cazul în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, termenul de soluţionare poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Reprezentanții ITM Argeș menționează că la parter există și două cutii unde se pot depune sesizările adresate de către cetăţeni.

Reclamaţiile beneficiază de confidenţialitate, inspectorii nedezvăluind conducătorului entităţii controlate motivul controlului. Interdicţia contactului dintre petiţionar şi inspectorul care va efectua controlul reprezintă o garanţie a imparţialităţii acţiunii de control în raport cu părţile raportului de muncă.

Dacă aspectele reclamate de petiţionar nu se încadrează în domeniul nostru de activitate şi fac parte din sfera de atribuţii a altei instituţii, petiţia va fi redirecţionată prompt, urmând ca respectiva instituţie să răspundă în scris.

Sesizările trebuie să conţină numele complet al reclamantului, codul numeric personal, adresa exactă, date de identificare a angajatorului şi a locaţiilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea, iar pentru o rezolvare temeinică şi legală a petiţiilor cetăţenilor, instituţia noastră pune la dispoziţia acestora un formular tipizat care se poate găsi atât la sediul ITM Argeş, dar se şi pot descărca de pe site-ul ITM secţiunea Interes Public.

ITM Argeș menționează că petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate conform art.7 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Totodată, în cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul primind un singur răspuns. Dacă după trimiterea răspunsului se va primi o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se va clasa la numărul iniţial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here