Luni, 25 septembrie, a fost inaugurată la sediul Centrului de Cercetare Ingineria Automobilului al Universităţii din Piteşti, Catedra Renault@UPI FT.

Scopul creării acestei entități, intitulate „Catedra Renault@UPIT” este conjugarea eforturilor celor două instituții pentru realizarea unui proces educațional realmente adaptat realităților economice/industriale ale momentului. Industria Autovehiculelor a fost, este și va fi un domeniu foarte dinamic, supus unor provocări și schimbări majore, ceea ce impune și sistemului de educație o abordare adaptată la aceste realități or pentru aceasta este nevoie de un contact eficient cu mediul industrial.

Așadar, ținând cont de cele de mai sus, Universitatea din Pitești (UPIT) a propus Grupului Renault România (GRR) crearea Catedrei Renault@UPIT; altfel spus, UPIT a alocat un spațiu pentru reprezentanții GRR, asigurând, astfel, prezența frecventă a acestora în cadrul universității pentru a dezvolta acțiuni comune, dintre care enumerăm:

  • Ameliorarea conținuturilor disciplinelor de studiu, prin discuții aplicate între specialiștii GRR și profesorii UPIT
  • Stabilirea și implementarea unor noi strategii educaționale (ex. pedagogia prin proiecte/project-based learning)
  • Participarea GRR la activitățile de formare ale studenților prin oferirea de cursuri complementare
  • Consultații acordate de către specialiștii GRR studenților UPIT
  • Susținerea excelenței academice prin acordarea bursei de merit Renault
  • Realizarea de co-tutele pentru dezvoltarea proiectelor de diplomă, tezelor de disertație și de doctorat
  • Dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor UPIT prin donații diverse
  • Facilitarea vizitelor tehnice ale studenților și profesorilor în cadrul diferitelor entități ale GRR etc.

Comments

comments