Unitatea Militară 01714 Pitești din Ministerul Apărării Naționale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de referent de specialitate gradul III – 2 posturi, analist (programator) gradul II – 2 posturi, inginer de sistem gradul II şi economist gradul IA.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de referent de specialitate gradul III sunt:
– nivelul minimum al studiilor-studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– cunoscători de limbi străine (detalii suplimentare se vor obţine personal de către candidaţi, la sediul unităţii situai în Piteşti, str. Negru Vodă nr. 55);
minimum 6 luni vechime în muncă, fără condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 15 decembrie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 29 martie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 04 aprilie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de personal civil contractual – analist (programator) gradul II sunt:
– nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”  – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile informatică, matematică, matematică-informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii;
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii superioare de licenţă – ciclul I în domeniile informatică, matematică, matematică-informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii şi studii de master ciclul II în domeniile informatică, matematică, matematică-informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii;
– minimum 6 luni vechime în muncă, fără condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 15 decembrie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 26 aprilie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 03 mai 2017, ora 12:00: proba practică;
– 09 mai 2017, ora 12:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de inginer de sistem gradul II sunt:
– nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă:
– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile: informatică, matematică/informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii;
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii superioare de licenţă – ciclul I în domeniile informatică, matematică – informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii şi studii de master ciclul II în domeniile informatică, matematică-informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii;
– minimum 6 luni vechime în muncă, fără condiţii de vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 15 decembrie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 24 aprilie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 28 aprilie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 05 mai 2017, ora 12:00: proba interviu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de economist gradul IA sunt:
– nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă:
pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniile contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe şi bănci, economie şi finanţe;
– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii superioare de licenţă – ciclul I în domeniile contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe şi bănci, economie şi finanţe, şi studii de master ciclul II în domeniile contabilitate şi informatică de gestiune, finanţe şi bănci, economie şi finanţe;
– minimum 6 ani şi 6 luni vechime în muncă, minimum 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea de economist conform cod COR 2631;
– cunoştinţe în utilizarea soft-urilor specializate în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, tehnica redactării computerizate a documentelor (Microsofi-Word, Excel).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 15 decembrie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 martie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
– 31 martie 2017, ora 12:00: proba practică;
– 06 aprilie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Relatii suplimentare se pot obține la sediul Unității Militare 01714 Pitești, str. Negru Vodă nr. 55, județul Argeș, telefon: 0248 625700.

Comments

comments