Spitalul Municipal Câmpulung, judeţul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de asistent medical generalist principal – PL – 8 posturi, în cadrul Secției Boli Infecțioase, Compartimentului Neurologie, Secției Cardiologie, Compartimentului Psihiatrie, Compartimentului Ortopedie, Ambulatoriului de Specialitate – Cabinet Pediatrie, Ambulatoriului de Specialitate – Cabinet Boli de Nutriție și Diabet, Ambulatoriului O.G.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor: diplomă de absolvire a unei forme de învățământ care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist; adeverință de grad principal, în specialitatea asistent medical generalist; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R, însoțit de avizul anual, pentru persoanele care exercită profesia;
adeverință pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R, Argeș, pentru persoanele care nu profesează la momentul înscrierii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 19 mai 2021, ora 12:00: proba scrisă;
– 24 mai 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, str. Dr. Costea nr. 8, județul Argeș, tel. 0248.510.100, interior 101.

Comments

comments