Un nou model al formularului 086. Plata defalcată a TVA va fi notificată diferit

843 views

Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de platã defalcatã a TVA” aprobat recent va conţine rubrici adecvate fiecãrei situaţii în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia sã transmitã organului fiscal notificãri privind aplicarea mecanismului de platã defalcatã a TVA în conformitate cu modificãrile legislative apãrute începând cu 1 ianuarie 2018.

De la data de 1 ianuarie 2018, aplicarea mecanismului plãţii defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care înregistreazã obligatii fiscale restante reprezentând TVA peste un anumit cuantum sau se aflã sub incidenţa legislaţiei nationale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã. Celelalte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcatã a TVA, fiind obligate sã notifice organul fiscal competent în acest sens.

Pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intrã sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã, dupã 31 decembrie 2017 a fost impusã obligaţia de a notifica organului fiscal competent de aplicarea plãţii defalcate a TVA, pânã la data de 1 a lunii urmãtoare celei în care aceştia au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã.

De asemenea, s-au stabilit şi conditiile în care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plãţii defalcate a TVA, fie opţional, fie în mod obligatoriu, pot renunţa la aplicarea acestui mecanism.

Baza legalã: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 223/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 106/02.02.2018; egea nr.275/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcatã a TVA publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1036 din data de 28 decembrie 2017.

Comments

comments