Comunicat – avere nejustificată – BĂLȚAT VIRGINIA LILIANA și BĂLȚAT MARIAN DANIEL

Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 1.552.103,37 Lei (aprox. 417.477,45 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către BĂLȚAT VIRGINIA LILIANA, funcționar public în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Argeș, împreună cu soțul său, BĂLȚAT MARIAN DANIEL, fost agent șef adjunct de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

În perioada 2000 – 2010, BĂLȚAT VIRGINIA LILIANA și BĂLȚAT MARIAN DANIEL au realizat venituri salariale, în cuantum de 1.325.692 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 2.877.795,37 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 1.552.103,37 Lei (aprox. 417.477,45 Euro). Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Pitești în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către BĂLȚAT VIRGINIA LILIANA și BĂLȚAT MARIAN DANIEL în perioada exercitării funcțiilor publice. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 25 martie 2014

 

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI