TVA de 9% pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, de la 1 ianuarie 2019. Prin Legea nr. 175/2018 pentru modificarea și completarea Codului fiscal se introduce în lista prestărilor de servicii/livrărilor de bunuri asupra cărora se aplică TVA de 9% serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.

Această modificare are ca obiect de reglementare extinderea sferei operaţiunilor pentru care se aplică o cotă redusă a taxei pe valoarea adăugată. Astfel, cota redusă de 9% urmează să se aplice şi serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru livrarea apei pentru irigaţii în agricultură.

Comments

comments