Tribunalul Argeș, pe primul loc în țară ca număr de dosare și complexitatea acestora

„La data de 25 ianuarie 2022, a avut loc Adunarea Generala a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeș, în vederea dezbaterii Raportului de activitate al instanţei pe anul 2021.

Cu privire la activitatea desfășurată de Tribunalului Argeș în anul 2021, menționăm următoarele” se arată într-un comunicat oficial semnat de președintele Tribunalului Argeș, judecător Andreea Monica Prunaru. 

Iată Bilanțul instituției pe 2021.

  • În ceea ce privește încărcătura raportată la dosarele intrate înregistrată la nivelul tuturor tribunalelor, Tribunalul Argeș ocupă locul 2 din punctul de vedere al numărului de dosare, după Tribunalul Ilfov, și locul 1 din perspectiva complexității cumulate a dosarelor intrate
  • Analizând încărcătura medie raportat la dosarele intrate în materia asigurărilor sociale, se constată că Tribunalul Argeș se află pe primul loc atât din punctul de vedere al numărului de dosare intrate, cât și din cel al complexității cumulate a acestora. Din punctul de vedere al complexității, se constată că Tribunalul Argeș a înregistrat o complexitate a dosarelor de circa 4 ori mai mare decât Tribunalul București, iar ca număr de dosare, de circa 6 ori mai multe decât Tribunalul Bucureşti.
  • În ceea ce privește media numărului de grefieri de ședință alocați unui judecător, în cadrul Tribunalului Argeș necesarul de grefieri rămâne în continuare o problemă, indicele de alocare grefieri-judecător, înregistrând o valoare de 1,05 grefieri de ședință pentru un judecător
  • Indicele relativ redus de desființare/ casare a hotărârilor pronunțate, respectiv de 3,68 %
  • Tribunalul Argeș s-a clasat pe locul 2 în clasamentul național din punct de vedere al încărcăturii pe judecător, și pe locul 4 din punct de vedere al volumului adiționat, conform datelor furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii (și de STATIS)
  • Cu toată că anul 2021 s-a desfășurat ținând cont de epidemia SARS-CoV -2, judecătorii și personalul auxiliar de specialitate au depus eforturi mari pentru ca activitatea instanței să se desfășoare în concordanță cu așteptările justițiabililor și ale opiniei publice, drept dovadă Tribunalul Argeș s-a menținut în parametrii gradului de performanță EFICIENT.

În cursul anului 2021, la Tribunalul Argeș au fost menținute măsurile de prevenție  adoptate în cursul anului 2020, (Ordinul de serviciu nr. 6/11.05.2020 si decizia nr. 21/10.11.2021) măsuri prin care s-a urmărit în principal restricționarea accesului persoanelor care prezentau simptome specifice infectării cu virusul SARS CoV 2, iar în subsidiar, dezinfectarea  zonelor care ar fi putut fi accesate de astfel de persoane.

În acest sens, au fost puse la dispoziția personalului, avocaților și justițiabililor, la intrarea în sediul instanței, recipiente cu soluție de tip igienizant pe bază de alcool etilic sau alte soluții cu concentrație de alcool de minim 70%.

În anul 2021, dat fiind contextul epidemiologic, a fost utilizat  sistemul de programare online pentru compartimentele arhivă şi registratură (dezvoltat cu ajutorul echipei IT, in anul 2020), sens în care este disponibilă pagina de internet http://213.177.22.10:8888

Prin intermediul avocaților și postărilor pe portalul instanței, respectiv prin comunicate de presă au fost îndrumate părţile să utilizeze și să acceseze dosarul electronic  – Infodosar și aplicația EDC, evitând astfel prezența în cadrul serviciului arhivă.

Aplicaţia „EDC – ELECTRONIC DOCUMENTS COMMUNICATION” are capacitatea de a transmite documentele din dosare în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, fiind concepută să permită şi încărcarea de documente electronice de către părţi (proiect existent în Ecris 5) însă această secțiune este indisponibilizată, până la efectuarea studiului de impact.

Aplicaţia este pusă în funcțiune de la 1 martie 2021, pentru toate instanţele din Argeş, inclusiv la Curtea de Apel Piteşti, fiind creat şi un manual de utilizare disponibil pe siteul instanţei.

În cursul anului 2021, proiectul a fost prezentat Ministerului Justiției şi Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. În şedinţa din 13.07.2021 în cadrul Comisiei nr. 2 a Consiliului Superior al Magistraturii s-au analizat implicațiile juridice ale aplicației EDC și s-a adus la cunoștința tuturor instanțelor posibilitatea de a o accesa.

Tribunalul Argeș a fost implicat în cadrul proiectului privind îmbunătățirea aplicațiilor informatice la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii pentru dezvoltarea portalului de jurisprudență REJUST – https://rejust.ro/

În acest sens, informăm opinia publică că Raportul de Activitate al Tribunalului Argeș pe anul 2021 – integral, poate fi consultat de cei interesați, pe portalul instanțelor de judecată – Tribunalul Argeș, la secțiunea instanţa în cifre, accesând adresa http://portal.just.ro/109/SiteAssets/SitePages/instanta/Raport%20de%20activitate%202021.pdf.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here