În cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc din Topoloveni a fost realizată activitatea cu tema “Combaterea sărăciei” pentru a marca Ziua Mondială de Luptă Împotriva Sărăciei – 17.10.2014.
La întâlnire au participat părinți ai beneficiarilor și reprezentanți ai unităților de învățământ, poliției, autorității publice locale și medici.
Pe parcursul activității s-a subliniat importanța schimbării atitudinii față de copilul și familia aflați în dificultate, precum și permanenta nevoie de informare a comunității și a relaționării cu aceasta în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile lor.
De asemenea s-a concluzionat că, în ultimul timp, accentul în politicile sociale în România şi Uniunea Europeană s-a mutat de la combaterea sărăciei la un proces mai amplu de incluziune şi dezvoltare socială; reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială poate fi realizat prin asigurarea infrastructurii necesare creării unei reţele de servicii sociale dezvoltate la nivel comunitar.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI