În data de 30 mai 2019, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali s-au întâlnit în ședința ordinară de consiliu local pe luna mai.

Cu această ocazie au dezbătut și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:
– aprobarea prețului de cumpărare a imobilului compus din teren în suprafață de 2598 mp (conform măsurătorilor cadastrale) și construcții C1, C2 edificate pe acesta, situat în intravilanul orașului Topoloveni, str. Fântânii, jud. Argeș, imobil care se achiziționează de la vânzătoarea SC ASTRA S.A. în insolvență;

– modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Topoloveni – forma actualizată aprobată prin H.C.L. Topoloveni nr. 83 din 29 septembrie 2017, în raport de prevederile Legii nr. 88 din 25 aprilie 2019 care modifică și completează Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

-modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Topoloveni nr. 120 din 12 decembrie 2018 referitoare la implementarea proiectului ,,Dotarea Căminului Cultural Țigănești, în orașul Topoloveni, Jud. Argeș”;
actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Dotarea Căminului Cultural Țigănești, în orașul Topoloveni, Jud. Argeș”;

– aprobarea Acordului de Parteneriat dintre UAT Oraș Topoloveni și Direcția de Asistență Socială Topoloveni cu privire la realizarea Proiectului ,,Dezvoltare Locală Integrată pentru Topoloveni” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

– aprobarea caracteristicilor unui număr de 25 de străzi locale situate în satele aparținătoare Orașului Topoloveni, precum și pentru clarificarea regimului juridic al acestora ca făcând parte din domeniul public al orașului Topoloveni.

Comments

comments