Examenul medical la angajare și controlul medical periodic sunt, poate, cele mai cunoscute dintre serviciile medicale pe care un angajator trebuie să le asigure salariaților săi.

Însă nu doar acestea sunt obligaţiile legale pe care angajatorul este obligat să le asigure pentru supravegherea stării de sănătate a salariaţilor.

În funcție de locurile de muncă/posturile de lucru oferite de către angajatori, în cadrul firmelor, legiuitorul a stabilit reguli concrete sau fișe speciale pentru efectuarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic.

Prin supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se înțelege totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată de către medici specialiști de medicină muncii.
 
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat au obligația: să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătății lucrătorilor, actualizată periodic, și să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare supravegherii sănătății lucrătorilor.

Lucrătorii nu pot fi implicați sub nicio formă în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale de la locul lor de muncă/postul de lucru.
 
Serviciile medicale profilactice sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, pentru promovarea sănătății la locul de muncă.

Angajarea și repartizarea lucrătorilor pe locuri de muncă/posturi de lucru este permisă angajatorului numai în funcție de starea de sănătate și de aptitudinile fizice și psihologice ale lucrătorilor care solicită angajarea, în funcție de riscurile privind securitatea și sănătatea în muncă, particularitățile activității ce urmează a fi desfășurată de către lucrător și condițiile de muncă efective, existențe la viitorul loc de muncă/post de lucru.
 
Fiecare lucrător trebuie să aibă un dosar medical propriu care se păstrează la medicul de medicină muncii. Lucrătorul va fi informat la cerere despre conținutul dosarului său medical.

Comments

comments