A SE FOCUSA – în limba română nu există acest verb (încă).

Dar avem verbul „a focaliza”, cu sensul de „a face să treacă printr-un singur punct toate razele unui fascicul” şi, deşi pare un termen mai degrabă ştiinţific, se poate folosi şi cu sens figurat. A FOCUSA reprezintă doar o adaptare a termenului englezesc to focus, prin adăugarea sufixului verbal -a.

LOCAŢIE  – nu înseamnă LOC, cum îl folosesc mulţi dintre noi, ci INCHIRIERE. E adevărat, în engleză cuvântul LOCATION se referă la un anumit loc sau punct geografic. În limba română însa, cuvântul a fost preluat din latină – LOCATIO şi are sensul de închiriere / chirie.

PATETIC – plin de patos, care emoţionează, impresionează, înduioşează; plin de emfază, de afectare ( de la substantivul PATOS). Însa, în limba engleză, cuvântul “pathetic” desemnează o persoană jalnică, demnă de milă, având un sens diferit de cel originar. Deşi este tot mai răspândită, folosirea cuvântului „patetic” cu sensul englezesc este greşită!

A AGREA – înseamnă a vedea cu ochi buni, cu simpatie pe cineva. “TO AGREE” în engleză înseamnă A FI DE ACORD. Construcţia de tipul „Am agreat cu partenerii de afaceri o amânare la plată a datoriilor” este greşită. În limba română, verbul nu poate fi folosit cu acest sens.

Comments

comments