DEZVĂLUIRI DIN ARHIVA CC A PCR: SECRETUL LUI BACHUS DE ARGEȘ Scenariul celebrului film „Secretul lui Bachus” a avut la bază un caz real – cel al directorului Gheorghe Cercel de la IAS Vinicola, care se îmbogăţise printr-o serie de activităţi dubioase, falsificând evidenţele de producere a vinului. Dacă nu ar fi avut loc Revoluţia din ’89, cu siguranţă că s-ar mai fi turnat un astfel de film, intitulat, de această dată, „Secretul lui Fachiru”, care l-ar fi avut ca personaj principal pe Emil Teodorescu, tatăl deputatului PDL Cătălin Teodorescu.

Conform dosarului nr. 29/1989, aflat la Arhivele Naţionale, în Fondul CC al PCR – Secţia Organizatorică, Emil Teodorescu, cel care a ocupat înainte de 1989 funcţia de director al IAS Râmnicu-Vâlcea, a fost acuzat de fals şi abuz, în documentul cu pricina apărând şi numele fiului său, Teodorescu Cătălin Florin. Cu siguranţă, toţi cei ce au prins anii comunismului, mai ales ultima perioadă de dinainte de Revoluţie, când sărăcia generalizată era o stare naturală, îşi aduc şi acum aminte cum unii „norocoşi” reuşeau să îşi procure pe sub mână sau din magazinele care, deşi de stat, deveniseră cu circuit închis, tot ceea îşi doreau. Evident, cei mai favorizaţi din acest punct de vedere erau nomenclaturiştii comunişti, instalaţi în funcţiile de conducere ale partidului şi statului. Ba, mai mult, spre deosebire de restul clasei muncitoare, obligată să îşi ducă viaţa în apartamente gen cutie de chibrituri, nomenclaturiştii ajunseseră să îşi construiască chiar şi… blocuri pe sub mână. O astfel de situaţie, 100% reală, cu personaje cunoscute, s-a petrecut la Vâlcea, în 1988, aşa cum dovedesc documentele din dosarul numărul 29/1989, păstrat la Arhivele Naţionale, în Fondul CC al PCR – Secţia Organizatorică.
Respectivul dosar cuprinde un raport despre rezultatul cercetării abaterilor săvârşite de unele cadre de partid din conducerea judeţului Vâlcea, semnalate printr-o scrisoare chiar conducerii Comitetului Central al PCR. Respectivele cadre o aveau în frunte pe tovarăşa Pătru Venerica, prim-secretarul Comitetului judeţean de partid, iar printre ei se număra şi directorul IAS Râmnicu-Vâlcea – Teodorescu Emil, nimeni altul decât tatăl actualului deputat PDL, Cătălin Teodorescu.
În acelaşi document mai erau incriminaţi şi inspectorul-şef al Miliţiei, secretarul Comitetului de partid al oraşului Olăneşti, dar şi chirurgul-şef al secţiei de Ortopedie.

„În timpul controlului, Emil Teodorescu, prin fals, a mai adăugat în contractul de închiriere şi pe fiul său, Teodorescu Cătălin Florin, care nu are domiciliul în municipiul Râmnicu-Vâlcea”

În scrisoarea adresată conducerii centrale a PCR, semnatarul era revoltat că „Tovarăşa Pătru Venerica s-a înconjurat de diferite elemente necinstite şi a întreprins unele măsuri pentru rezolvarea intereselor unor persoane, puse pe căpătuială, încălcând prevederile legale şi principiile eticii şi echităţii socialiste. Mai întâi, în anul 1986, tovarăşa Pătru s-a mutat cu o serie de persoane favorite în blocul D1 din Vâlcea, realizat cu confort sporit, iar în anul 1988, s-a mutat în blocul D11, din aceeaşi zonă, unde, de asemenea, şi-a adus favoriţii săi, care aveau deja apartamente de locuit bune. Şi nu oricum, ci folosind resursele statului pentru a-şi crea un adevărat lux, încălcând prevederile legale şi realizând lucrări suplimentare şi finisaje costisitoare, după gustul fiecăruia dintre cei care cunoşteau, cu anticipaţie, că se vor muta în aceste apartamente, inclusiv comandarea de garnituri de mobilă unicat, făcute cu materiale pentru export şi altele”, se arăta în scrisoarea trimisă mai-marilor de la Bucureşti.
În baza acestei scrisori, s-a declanşat o anchetă la Vâlcea, iar în urma cercetărilor făcute s-a constatat că sesizarea era întemeiată. Iată şi cum suna raportul de control în ceea ce-l privea pe Emil Teodorescu, tatăl deputatului PDL – Cătălin Teodorescu: „Teodorescu Emil, director al IAS Râmnicu-Vâlcea, a încheiat contractul nr. 3191 din 15 februarie a.c. privind închirierea apartamentului, înainte ca acesta să-i fie atribuit. Pentru inducerea în eroare a consiliului oamenilor muncii din întreprindere, tovarăşul Teodorescu a susţinut că are nevoie de o altă locuinţă, întrucât are soţia bolnavă, iar familia sa se compune din patru membri. În acest fel, în repartiţie au fost înregistrate patru persoane, în timp ce în acest contract, care s-a încheiat de organele de resort ale Gospodăriei comunale, au fost trecute numai două persoane, cărora li s-a atribuit astfel un apartament de patru camere cu hol. Ulterior, în timpul controlului, acesta, prin fals, a mai adăugat în contractul de închiriere şi pe fiul său, Teodorescu Cătălin Florin, care nu are domiciliul în municipiul Râmnicu-Vâlcea”.

Bloc-unicat, proiectat special pentru protipendada comunistă

Controlul declanşat la Vâlcea de conducerea CC a PCR a scos la iveală, pe lângă atribuirea de apartamente în mod preferenţial de către nomenclaturişti, şi modul în care aceştia şi-au construit blocul D11, în care s-a mutat protipendada comunistă. „Prin întocmirea în mod nejustificat a unui proiect unicat, în locul unui proiect tip, s-au produs o serie de abateri de la prevederile legale, stabilite prin Decretul nr. 256 din anul 1984, astfel: au fost proiectate balcoane cu suprafeţe exagerat de mari, de câte 21,6 mp fiecare; s-au realizat holuri de peste 12 mp, în locul unor spaţii mai reduse de trecere. S-a realizat în acest fel un tip de apartament de patru camere cu hol, în proiect numit în mod nereal vestibul, ceea ce a condus la cheltuieli însemnate suplimentare faţă de preţul – limită al locuinţelor, aprobat prin lege; au fost proiectate garaje şi boxe, care sunt considerate că fac parte din subsol, dar care în realitate sunt la parter, la aceeaşi cotă cu intrarea în clădire. Şi aici s-au executat finisaje îmbunătăţite la faţadă, deşi acest fapt contravine prevederilor legale, întrucât blocul nu este amplasat pe artere principale sau în pieţe, pentru a se justifica sumele plătite suplimentar. La lucrările exterioare, pentru accesul la garaje, s-a executat o platformă betonată, cu o suprafaţă de 555 mp, în valoare de 69.700 de lei, care reprezintă o importantă risipă de materiale. Odată cu aprobarea proiectului de execuţie de către Comitetul executiv al Consiliului popular judeţean Vâlcea, s-a acceptat ca depăşirea de 126.500 de lei să se suporte din economiile obţinute la alte lucrări de locuinţe, realizate în judeţ, ceea ce nu se justifică, întrucât cheltuielile au fost făcute pentru lucrări suplimentare, în scopul obţinerii unui confort sporit şi nu din cauza unor motive obiective, rezultate din condiţii de amplasament sau fundare”.

Lux şi dezmăţ pe banii partidului şi statului

Tot controlul a mai descoperit că tovarăşa Pătru Venerica, prim-secretarul Comitetului judeţean de partid Vâlcea, şi acoliţii săi, printre care şi tatăl deputatului Cătălin Teodorescu, nu au precupeţit nimic – că doar nu plăteau din buzunarul lor! – nici la dotarea apartamentelor cu finisaje de ultimă modă la vremea respectivă: pardoseli de gresie cu desen în bucătării şi băi, în loc de mozaic simplu, faianţă de calitate superioară, cu desen, pe toată înălţimea pereţilor, parchet de stejar în locul parchetului de fag de categoria a III-a – aşa cum a fost prevăzut în deviz, plăci de marmură în loc de glafuri de lemn la ferestre, profile şi elemente decorative din ipsos pe plafoane, iar în locul tâmplăriei tip „Pipera” se montase tâmplărie de calitate superioară de la Combinatul pentru prelucrarea lemnului Râmnicu-Vâlcea. Subsolul fusese tencuit şi zugrăvit, iar la boxe, în loc de uşi cu plasă de sârmă, s-au pus uşi metalice şi s-au montat rafturi cu schelet metalic şi altele. Nemaivorbind că totul se făcuse pe comandă, la diverse fabrici de stat, unde nu se plătise nimic, fiind vorba despre membri de vază ai PCR!

„Teodorescu Emil, directorul IAS Râmnicu-Vâlcea, este cunoscut ca având un caracter abuziv şi comportare neprincipială. Din datele existente în dosarul său de partid reiese că şi-a însuşit, prin abuz, o suprafaţă de 2.100 mp teren în comuna Albeşti, unde şi-a construit o casă evaluată la circa 200.000 lei, cu materiale a căror provenienţă nu a putut fi justificată”

Abuzurile protipendadei de la Vâlcea au creat o nemulţumire totală în rândul conducerii Comitetului Central al PCR, mai ales că scenele par desprinde parcă din celebrul film „Secretul lui Bachus”. Tocmai de aceea, organele de partid de la Bucureşti au luat la puricat dosarele de cadre ale celor inculpaţi, dar şi modul cum şi-au dobândit averile. Cel mai şifonat a ieşit Emil Teodorescu, tatăl deputatului. Cităm tot din raport: „În urma cercetărilor, s-a mai stabilit că asupra grupului de colocatari din blocul D 11, favorizaţi de tovarăşa Pătru Venerica, se fac comentarii nefavorabile, cum sunt: Teodorescu Emil, directorul IAS Râmnicu-Vâlcea, este cunoscut ca având un caracter abuziv şi comportare neprincipială, ceea ce s-a dovedit şi cu ocazia obţinerii apartamentului pe care îl ocupă în blocul D 11. De asemenea, este caracterizat prin preocuparea de a întreţine relaţii neprincipiale cu diferite cadre cu funcţii de răspundere. Din datele existente în dosarul său de partid reiese că şi-a însuşit, prin abuz, o suprafaţă de 2.100 mp, teren în comuna Albeşti, judeţul Argeş – unde şi-a construit o casă evaluată la circa 200.000 lei, cu materiale a căror provenienţă nu a putut fi justificată. Fapta a rămas nesancţionată. De asemenea, în acelaşi document este consemnat că Teodorescu Emil, cu ocazia unor deplasări în Noua Zeelandă, SUA şi RFG, a luat de fiecare dată legătura cu diverşi transfugi din ţară, de la care a căutat să obţină avantaje materiale, purtând discuţii cu ei fără a informa despre aceste fapte organele competente. Din dosarul său de cadre rezultă că este fiu de cârciumar, din comuna Şuici, judeţul Argeş, iar fratele său a fost exclus din partid”, se mai scrie în raport.

Revoluţia l-a scăpat pe tatăl deputatului Cătălin Teodorescu, care urma să fie judecat public în 1989 într-o plenară a Comitelului judeţean de partid

Concluzia anchetei: „Din verificările efectuate rezultă că tovarăşa Pătru Venerica poartă o mare răspundere pentru abaterile săvârşite; într-o măsură tot atât de gravă se fac vinovaţi şi Păsărin Paulian, Teodorescu Emil şi ceilalţi din acest grup”.
Drept pedeapsă, se propunea mutarea celor implicaţi înapoi în locuinţele vechi, urmând ca blocul-minune să fie trecut în administrarea gospodăriei de partid. În plus, se propunea ca rezultatul anchetei „să fie dezbătut într-o plenară a Comitetului judeţean cu activul de partid, cât şi în organizaţiile de partid din care respectivii fac parte, în care să se ia măsurile organizatorice, politice, cât şi aplicarea de sancţiuni conform statutului Partidului Comunist Român”.
Nu s-a mai ajuns însă până la aplicarea de sancţiuni, deoarece, la scurt timp, a început Revoluţia şi mai toţi nomenclaturiştii s-au transformat în „victime ale fostului regim”, devenind peste noapte oameni de afaceri cinstiţi şi corecţi, promotori ai capitalismului!..

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI