În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Argeş a efectuat un număr de 191 controale în luna mai. Astfel, la 10 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 16 persoane. Valoarea amenzilor aplicate sunt în sumă de 352.800 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:
– comerț, confecții, service auto, spălătorii auto
– alimentație publică, transport
– construcţii, prelucrare lemn.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă au fost efectuate 187 controale. Au fost aplicate 7 amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 27.500 lei.
Deficienţele constatate în urma controalelor: lipsă instruire SSM; lipsă control medical periodic; neautorizare meserii; lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:
– comerț, alimentație publică, exploatare forestieră, service auto, spălătorii auto;
– construcţii, protecție și pază, transport, instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Comments

comments