Ştiaţi că… În 2017, energia regenerabilă a reprezentat 17,5% din energia consumată în UE? În 2017, energia regenerabilă a reprezentat 17,5% din energia consumată în UE, pe calea către ţinta stabilită pentru 2020 –・20%.

Cota de energie din surse regenerabile folosită în activităţile de trasnport a atins 7,6% în 2017.

Acest articol oferă statistici recente privind sursele regenerabile de energie în Uniunea Europeană (UE).

Sursele regenerabile de energie includ energia eoliană, energia solară (termică, fotovoltaică și concentrată), energia hidroelectrică, energia mareelor, energia geotermală, căldura ambientală captată de pompele de căldură, biocarburanții și partea regenerabilă a deșeurilor.

Utilizarea energiei regenerabile are multe beneficii potențiale, printre care reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diversificarea surselor de energie și dependența redusă de piețele combustibililor fosili (în special petrol și gaz). Creșterea surselor de energie regenerabilă poate avea, de asemenea, potențialul de a stimula ocuparea forței de muncă în UE, prin crearea de locuri de muncă în noile tehnologii “ecologice”.

Comments

comments