Opt posturi sunt scoase la concurs! Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti – Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
– Asistent medical generalist grad principal: 5 posturi
– Asistent medical generalist: 2 posturi
– Asistent medical generalist grad debutant: 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– Asistent medical generalist grad principal
studii de specialitate postliceale/superioare;
adeverinţă de grad principal.

– Asistent medical generalist
studii de specialitate post liceale/superioare:
6 luni vechime în specialitate, inclusiv activitate de voluntariat.

-Asistent medical generalist grad debutant
studii de specialitate postliceale/superioare;
nu necesită vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 18 noiembrie 2016, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 25 noiembrie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
– 29 noiembrie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, cu sediul în Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, judeţul Argeş, telefon 0248,287.150, interior 177, fax 0248.287,202.

Comments

comments