Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung organizează concurs pentru ocuparea postului de director financiar contabil.

Condiții specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor – studii superioare:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • proba scrisă în data de 11 mai 2021, ora 13.00, Ia sediul instituției;
  • susținere proiect de specialitate în data de 14 mai 2021, ora 10.00, la sediul instituției:
  • proba interviu în data de 19 mai 2021, ora 10.00. la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29 aprilie 2021, la sediul instituției.

Date contact: R.U.N.O.S., telefon 0248/510.150.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI