Spitalul de Boli Cronice Călineşti organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de:
– asistent medical generalist (2 posturi), în cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative;
– asistent medical generalist debutant (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– asistent medical generalist (2 posturi), în cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative: studii PL; vechime în specialitatea studiilor 6 luni; absolvenți ai modulelor introductive și avansate de îngrijiri paliative.

– asistent medical generalist debutant (2 posturi): studii PL; fără vechime în specialitate; absolvenți ai modulelor introductive și avansate de îngrijiri paliative.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 decembrie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 06 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
– 09 ianuarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii str. Dr. Ion Crăciun nr. 484, Călineşti, Argeş, telefon 0248/545.575.

Comments

comments