Senatorii au adoptat marţi, 20 octombrie, legea prin care sunt înființate Gărzile forestiere, pentru a combate și preveni fenomenul tăierilor ilegale de masă lemnoasă.

 

Gărzile forestiere sunt instituții publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea autorității publice centrale răspunzătoare de domeniul silvic. Gărzile preiau atribuțiile, posturile și personalul de la Comisariatele de Regim Silvic și Cinegetic care sunt desființate.

„Activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri și prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic și cinegetic din cadrul acesteia și se desfășoară la nivel teritorial”, prevede actul normativ.

Gărzile vor avea ca atribuții monitorizarea, implementarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier național, precum și aplicarea a regimului cinegetic în fondul cinegetic național.

De asemenea, Gărzile asigură monitorizarea și controlul trasabilității materialelor lemnoase. Numărul maxim de posturi alocat Gărzilor este de 617, iar numărul minim de posturi pentru o Gardă este de 40. Ocuparea posturilor se face numai cu promovarea evaluărilor de integritate.

Comments

comments