Vineri, 18 decembrie, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali din Topoloveni se întâlnesc în ședința ordinară pe luna decembrie 2015, unde vor dezbate și aproba următoarele proiecte de hotărâri:

 

·    Aprobarea rapoartelor de evaluare ce conțin valoarea de piață a două terenuri ce se vor achiziționa, de pe piața liberă, în scopul construirii de obiective publice ;
·    Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2015;
·    Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al oraşului Topoloveni, aferent anului 2015;
·    Menținerea, în anul 2016, a cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale concesionate potrivit Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 – astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 67 din 23.12.2014  a  Consiliul Local al orașului Topoloveni;
·    Menținerea, în anul 2016, a acelorași tarife de închiriere pentru terenurile și spațiile altele decât cele de locuit, aflate în patrimoniul administrativ al localității – astfel cum a fost stabilite prin Hotărârea nr.66 din 23.12.2014 adoptată de  Consiliul Local al orașului Topoloveni;
·    Aprobarea Programului de activități al Casei de Cultură „Pr. Ion Ionescu” a orasului Topoloveni,  pentru anul 2016;
·    Aprobarea menținerii unității administrativ-teritoriale Orașul Topoloveni  în cadrul Asociației  Consorțiului Zonal Topoloveni,  desemnarea reprezentantului consiliului local în cadrul  Asociației  Consorțiului Zonal Topoloveni,  însușirea Statutului actualizat al Asociației  Consorțiului Zonal Topoloveni, precum și pentru aprobarea cuantumului cotizaţiei, pentru anul 2016, referitoare la finanţarea cheltuielilor indirecte generate de activitatea de audit public intern din cadrul asociaţiei ;
·    Însușirea Planului de scolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat  din Orașul Topoloveni, pentru anul scolar 2016-2017;
·    Alegerea presedintelui de sedinta care să conducă şedintele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, respectiv: ianuarie, februarie și martie 2016;

Comments

comments