În data de 7 iulie 2016, ora 14.00, consilierii locali s-au întrunit în ședință extraordinară de consiliu local, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, unde au dezbătut și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:

・ Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Topoloveni;
Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Topoloveni;

・ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”€抒eactualizare proiect îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe  DC 97 A Goronești-Bogați-Limita județ Dâmbovița” din orașul Topoloveni și abrogarea HCL 14/2008 privind darea în administrare a DC 97A, de la km 0+00 la km 3,5, către Consiliul Județean Argeș în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare;
・ Aprobarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor construite prin ANL, deținute în folosință de către locatari, pentru anul 2016;
・ Actualizarea unor prevederi locale referitoare la pășunatul animalelor, în anul 2016, pe pajiștile administrate de consiliul local, precum și pentru transformarea cuantumului contravenției, constând în pășunat neautorizat, în zile-muncă în folosul comunității;
・ Suplimentarea numărului de posturi de asistent medical la cabinetul medical școlar de pe lângă Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni, destinate pentru examinarea stării de sănătate a preșcolarilor din cadrul Grădiniței cu program prelungit din Orașul Topoloveni ce va fi dată în folosință pentru anul școlar 2016-2017;
・ Menținerea desemnării dlui. Catrinu Ionuț în calitate de reprezentant al orașului Topoloveni în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apă canal 2000 S.A. Pitești;
・ Mandatarea Primarului Orașului Topoloveni de a reprezenta localitatea la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș – ADIA și de a semna actele adiționale ale documentelor constitutive ale ADIA;
・ Mandatarea Primarului Orașului Topoloveni de a reprezenta localitatea la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș și de a semna actele adiționale ale documentelor constitutive ale ADI Termoserv Argeș;

Comments

comments