Miercuri, 24 octombrie, în sala de ședințe a Primăriei Topoloveni a avut loc o ședință extraordinară de Consiliu Local.

Cu această ocazie, consilierii locali au analizat și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:
– Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Topoloveni, prevăzut și aprobat ca Anexa nr. 5 la HCL 78/07.08.2018;
– Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Topoloveni a terenului cu destinație ”curți-construcții”, în suprafață totală de 859 mp, aferent clădirii cu denumirea ”Complex Muncitoarea”, oraș Topoloveni, str. Calea București, nr. 74;
– Aprobarea actualizării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Topoloveni, constând în includerea de bunuri imobile teren și construcții, ca urmare trecerii acestor bunuri domeniul privat în domeniul public al localității;
– Constituirea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Topoloveni asupra bunurilor imobile publice încredințate în patrimoniul său de Consiliul Local al Orașului Topoloveni prin protocol de predare – primire, precum și asupra bunurilor imobile rezultate din investiții efectuate de instituția publică; aprobarea protocolului de predare-primire a bunurilor imobile;
– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2018;
Însușirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafață de 8,25 mp situat la parterul blocului P39, scara B, formulată de persoană fizică interesată;
– Actualizarea inventarului bunurilor domeniului public al orașului Topoloveni constând în includerea străzii Depozitelor, cu suprafața de 6000 mp;
– Acordarea folosinței unui spațiu din cadrul imobilului ”Centrul de Servicii Publice” Topoloveni, prin închiriere și pe perioadă determinată de timp, către Partidul Național Liberal (PNL) spre a-i servi ca sediu de organizație locală de partid;
– Aprobarea documentație P.U.Z și R.L.U. privind investiția ”Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, în orașul Topoloveni”;
Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, respectiv lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018.

Comments

comments