În data de 12 decembrie 2018, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali din Topoloveni s-au întrunit în ședință extraordinară.

Cu acest prilej au analizat și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:
– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni, în anul 2018;
– Modificarea și completarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Topoloveni 2014-2020” aprobată prin HCL Topoloveni, nr. 56 din 25 mai 2016 și modificată prin HCL Topoloveni nr. 85 din 29 august 2018;
– Aprobarea investiței și indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Dotare Cămin Cultural Țigănești, în orașul Topoloveni, județul Argeș”;
– Implementarea proiectului ”Dotare Cămin Cultural Țigănești, în orașul Topoloveni, județul Argeș”;
– Acordarea folosinței unui spațiu în suprafață utilă de 39,64 mp situat în Complexul Multifuncțional Topoloveni, Corp A2 a, parter, către OCPI Argeș, prin închiriere și pentru o durată de 2 ani, spre a-i servi la desfășurarea activității de către BCPI Topoloveni;
– Menținerea în anul 2019 a cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale concesionate, la același nivel stabilit pentru anul 2018;
– Menținerea, în anul 2019, a tarifelor de închiriere/redevențe pentru terenurile și spațiile altele decât cele de locuit aflate în patrimoniul administrativ al localității, la același nivel stabilit pentru anul 2018; precum și pentru stabilirea dreptului de încasare a cotei de 20% din chiria stabilită prin hotărâre a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea, în cazul în care contractul de închiriere a fost încheiat de către titularul dreptului de administrare;
– Propunere proiect de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza orașului Topoloveni, pentru anul școlar 2019-2020.

Comments

comments