Joi, 29 noiembrie 2018, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară de consiliu local pe luna noiembrie.

Consilierii locali vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini – aferente concesiunii unui teren în suprafață de 8,25 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni;
– acordarea folosinței unui spațiu în suprafață utilă de 152,36 mp situat în Complex Multifuncțional, Corp C2, parter către S.C. After Creativ prof. Ruxandra Stanciu SRL pentru închiriere pe o durată de doi ani, spre a-i servi la desfășurarea de activități de servicii suport pentru învățământ;
– rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Topoloveni, în anul 2018;
stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal 2019;
– acordul Consiliului Local al orașului Topoloveni, exprimat în numele și pentru orașul Topoloveni în calitate de creditor fiscal, pentru preluarea unui bun imobil – construcție din cărămidă, în suprafață de 51 mp, compusă din două camere, situat în orașul Topoloveni, str. Ion Mihalache, nr. 91, dat în plată de către debitor persoană fizică, pentru stingerea creanțelor fiscale în cuantum total de 6569 lei, precum și pentru aprobarea trecerii acestui bun în domeniul public al orașului Topoloveni, cu consecința actualizării inventarului bunurilor domeniului public al orașului Topoloveni;
– aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, oraș Topoloveni”;
– Modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Topoloveni nr. 28/2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, oraș Topoloveni – bloc P56, Str. Înv. Biolaru nr. 9”;
– Modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Topoloveni nr. 29/2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București, oraș Topoloveni – bloc P27, str. Parcului, nr. 11”.

Comments

comments