Joi, 26 septembrie 2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni consilierii locali se vor întâlni în ședința ordinară pe luna septembrie.

Cu această ocazie vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului Topoloveni care să facă parte din Consiliul de Administraţie (CA) şi respectiv din Comisia pentru Evaluarea şi Asiguarea Calităţii (CEAC) din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Topoloveni, pentru anul şcolar 2019 – 2020;
– alegerea președintelui de sedință care să conducă şedințele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, respectiv lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019;
– aprobarea închirierii, de către Liceul Tehnologic Topoloveni, a unui spațiu excedentar situat în incinta unității de învățământ; aprobarea tarifului de închiriere, precum și pentru stabilirea cotei procentuale din chirie care se face venit la bugetul local;
– aprobarea înființării unor activități finanțate integral din venituri proprii pe lângă instituția de învățământ preuniversitar de stat Gradinița cu program prelungit ”Lumea Copiilor“ Topoloveni, aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate; precum și a tarifului de închiriere a sălii de spactacole din incinta gradinitei cu stabilirea cotei procentuale din chirie care se face venit la bugetul local ;
– aprobarea Regulamentului propriu al Serviciului de Salubrizare al Orașului Topoloveni;
– aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea dezinsecție, dezinfecție, deratizare în U.A.T. oraș Topoloveni, precum și pentru aprobarea Caietului de sarcini aferent procedurii de delegare;
– aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: “Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste bicicliști în oraș Topoloveni”; proiect finanțat prin POR 2014-2020, apel de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI Si POR/2019/3/3.2/3/ITI, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specfic 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
– aprobarea nomenclatoarelor și ierarhiei de funcții publice și contractuale din cadrul administrației publice a orașului Topoloveni în anul 2019, ca urmare a modificărilor produse în organigrama autorităților conform Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.67/2015 ;
– aprobarea aderării U.A.T. Orașul Topoloveni la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor ”IVETS” în scopul gestionării câinilor fără stăpân din Orașul Topoloveni.

Comments

comments