Miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 14.00 la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară de consiliu pe luna noiembrie 2017.

Cu acest prilej consilierii locali vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– Mandatarea Primarului orașului Topoloveni să semneze în numele și pentru UAT orașul Topoloveni, în calitate de reprezentant al proprietarului, Statul Român, contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor din imobilul ANL 1, care îndeplinesc condițiile legale de vânzare;
– Transformarea unor funcții publice de execuție în funcții cu altă denumire sau în funcții de nivel inferior ori superior din cadrul autorităților administrației publice din orașul Topoloveni, precum și pentru actualizarea statului de funcții ca urmare transformării posturilor;
– Necesitatea și oportunitatea elaborării lucrării cu titlul ”Monografie oraș Topoloveni”, precum și pentru aprobarea elaborării acesteia cu ocazia împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentară a orașului Topoloveni;
– Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini aferente concesiunii unui teren în suprafață de 7.00 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni;
– Înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare (SPLDDD) în subordinea Consiliului Local al orașului Topoloveni, fără personalitate juridică, precum și pentru stabilirea modalității de gestiune a acestui serviciu;
– Însușirea dreptului de creanță al orașului Topoloveni corelativ cu obligația de plată a S.C. Distrigaz Sud rețele SRL, stabilită prin hotărâri judecătorești irevocabile, privind exploatarea rețelei de distribuție gaze naturale proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale;
– Aprobarea efectuării investiției constând în extindere rețea distribuție gaze pe strada Zăvoiului din orașul Topoloveni; aprobarea execuției lucrărilor de către S.C. Distrigaz Sud Rețele SRL, prin executantul său autorizat; precum și pentru aprobarea dării în folosință a investiției, conform legii, către operatorul S.C. Distrigaz Sud Rețele SRL în vederea prestării serviciului de distribuție gaze naturale;
– Modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Topoloveni nr. 75/21.09.2017;
Notă de relații privind notificarea formulată de Primarul Gheorghiță Boțârcă în legătură cu imobilul dat în comodat pentru activitatea de târg, în raport de plângerea prealabilă formulată de un grup de consilieri locali.

 

Comments

comments