Miercuri, 30 martie 2016, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întâlni în ședința ordinară a lunii martie pentru a dezbate și aproba următoarele proiecte de hotărâri inițiate de primarul Gheorghiță Boțârcă:

·    Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini aferente concesiunii unui teren în suprafață de 300 mp împreună cu o construcție de 80 mp edificată pe acesta, proprietate publică a orașului Topoloveni;
·    Aprobarea redevenței, studiului de oportunitate și caietului de sarcini aferente concesiunii unui teren în suprafață de 7,83 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni;
·    Aprobarea suplimentării obiectului contractului de concesiune nr. 2357/2005, încheiat cu CMI Dentar ”Zarioiu Teodora Maria” prin acordarea a încă două spații medicale cu destinație pentru cabinet stomatologic, precum și pentru aprobarea actului adițional nr. 7 la contractul de concesiune;
·    Aprobarea dezmembrării terenului intravilan aferent blocurilor ANL având suprafața de 2110 mp situat în oraș Topoloveni, str. Inv. Biolaru, nr. 12A, în două loturi distincte;
·    Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale orașului Topoloveni, în anul 2016;
·    Modificarea anexei nr. 2 – cap. ”Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor”, pc. ”Taxa pentru eliberarea certificatului de producător” – a HCL 75/2015 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal 2016, modificată prin HCL 8/2016;
·    Aprobarea cofinațării proiectului de investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură mare (POIM), Axa Prioritară 3;
·    Înlocuirea reprezentantului Orașului Topoloveni în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Termo Calor Confort SA Pitești;
·    Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile: aprilie, mai și iunie – până la constituirea noului consiliu local rezultat în urma alegerilor locale.

Comments

comments