Ședința Consiliului Local Topoloveni pe luna mai

0
101

Joi, 31 mai, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară de consiliu local pe luna mai.

Cu acest prilej consilierii locali din Topoloveni vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
– Aprobarea Regulamentului propriu de funcționare a Târgului Săptămânal Topoloveni;
– Contractarea serviciilor de reprezentare în fața instanțelor de judecată a Primarului Orașului Topoloveni, în cauze civile având ca obiect drepturi salariale;
– Achiziția unui teren în suprafață totală de 2803 mp situat în intravilan oraș Topoloveni, str. Parcului, pct. ”Vîlcele” necesar orașului Topoloveni pentru dezvoltarea unui proiect integrat aferent POR 2014-2020; Obiectivul specific – – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România; însușirea Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, precum și pentru aprobarea prețului de cumpărare;
– Trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Topoloveni a unui număr de 10 (zece) construcții edificate pe terenul în suprafață de 10456 mp din str. Blocurilor nr. 18 și identificate ca fiind C1- C11; aprobarea desființării acestora și a cheltuielilor ce se vor efectua pentru demolare, în vederea disponibilizării terenului liber de construcții pentru dezvoltarea proiectului privind realizarea unui campus școlar cu amenajare/edificare/extindere construcții pentru Liceul Tehnologic Topoloveni;
– Trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Topoloveni a unor construcții reprezentând platformă betonată și structură de beton dezafectată (fosta CT) cu suprafață construită de 377 mp, str. Înv. Biolaru, fn; aprobarea desființării acestora în vederea desponibilizării terenului liber de construcții pentru realizarea investiției de tip ANL cu denumirea ”Locuințe de serviciu, oraș Topoloveni, str. Înv. Biolaru”; precum și pentru aprobarea cheltuielilor ce se vor efectua pentru demolare;
– Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Topoloveni a părții constructive reprezentând etaj 1 și etaj 2 din clădirea cu denumirea ”Complex Muncitoarea”, cu suprafață desfășurată de 661,83 mp, dobândită de orașul Topoloveni prin contract de schimb, pentru aprobarea dezmembrării în două loturi, fiecare etaj constituind câte un lot, cu stabilire de destinație de folosință a fiecărui imobil-lot; precum și pentru abrogarea oricăror altor prevederi contrare;
– Actualizarea elementelor de identificare/caracteristicilor la unele străzi/tronsoane de străzi din orașul Topoloveni;
– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, anul 2018;
– Premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar din orașul Topoloveni care au obținut rezultate deosebite la nivel național și a profesorilor îndrumători, în anul școlar 2017-2018, precum și pentru acordarea unei recompense bănești familiilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here