sedintaMiercuri, 25.06.2014, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întruni în ședința ordinară a lunii iunie. Cu acest prilej, vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:

Aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap, în anul 2014;
Aprobarea Master Planului actualizat pentru județul Argeș și a Listei prioritare de investiții pentru perioada 2014-2020;
Aprobarea cofinanțării proiectului de investiții ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Argeș,  în perioada 2014-2020;
Mandatarea Primarului Orașului Topoloveni de a reprezenta localitatea în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș și de a semna actele adiționale ale documentelor constitutive ale A.D.I.A;
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Topoloveni a imobilelor construcții, reprezentând Stație de Epurare situată în orașul Topoloveni, strada Maior Gheorghe Cocioceanu; precum și scoaterea din funcțiune și desființarea acestor construcții;
Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv iulie, august și septembrie 2014.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI