Joi, 22 iunie 2017, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară a consiliului local. Consilierii locali vor analiza, spre aprobare, următoarele proiecte de hotărâri:

– Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale orașului Topoloveni;
– Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la nivel național și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2016-2017; premierea elevilor și îndrumătorilor câștigători ai competiției de șah anul 2017; acordarea unei recompense bănești familiilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei, precum și pentru alocarea sumei de 11.140 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale pentru suportarea acestor cheltuieli;
– Aprobarea proiectului cu titlul ”Înființare parc nou în orașul Topoloveni”, depus spre finanțare în cadrul POR, A.P.5, cu consecința aprobării cheltuielilor privind acest proiect; precum și pentru abrogarea oricăror alte acte administrative contrare ale consiliului local;
– Aprobarea ca necesară și oportună, realizării investiției ”Extindere rețea gaze naturale în orașul Topoloveni”, străzile Zăvoiului și Depozitelor, precum și în cartierele adiacente Goronești și Țigănești;
– Aprobarea lucrărilor suplimentare rezultate din necorelări între partea desenată a proiectului tehnic și devizele de lucrări aferente proiectului – Execuție lucrări de reabilitare termică a cinci blocuri de locuințe din orașul Topoloveni, respectiv P15, P22, P5a, P39, P21- rest de executat, necesare finalizării obiectivului de investiție;
Alegerea președintelui de ședință care să conducă ședințele consiliului local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile iulie, august și septembrie 2017.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI