În data de 30 ianuarie 2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali s-au întâlnit în ședința ordinară a lunii ianuarie.

Cu această ocazie au dezbătut și aprobat următoarele proiecte de hotărâri:
– Calendarul activităților culturale ale Bibliotecii Orașului Topoloveni, pentru anul 2019;
– Programul de activități ale Casei de Cultură ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, pentru anul 2019;
– Modificarea Hotărârii Consiliului Local Topoloveni nr. 58/2017 referitoare la transmiterea în folosință gratuită către ANL a terenului în suprafață de 3742 mp proprietate publică a orașului Topoloveni și pe durata de execuție a investiției pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu destinate închirierii, 50 unități locative, situat în oraș Topoloveni, str. Invățător Biolaru, în regim de înălțime S+P+3E, prin accesarea Programului ”Construcția de locuințe de serviciu” aprobat prin HGR nr. 719/2016;
– Aprobarea scutirii locatarei Stănescu Florentina de la plata chiriei aferente spațiului deținut în folosință conform contract de închiriere nr. 2344/2018, pentru perioada de timp cuprinsă între 01 ianuarie 2019 – 1 aprilie 2020, în compensare pentru investiția efectuată de locatară la spațiul respectiv și care constă în lucrări de ”Contorizare individuală la consum gaze și montare centrală termică”;
– Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2019 necesar pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de către beneficiarii venitului minim de incluziune – persoane apte de muncă;
– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate ale proiectului ”Construire locuințe sociale – 100 unități locative în orașul Topoloveni” , propus la finanțare în cadrul Programului guvernamental ”Construire locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996” – conform Deviz general actualizat al obiectivului de investiței;
– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate privind finanțarea din bugetul local a cheltuielilor ce revin UAT Orașul Topoloveni în cadrul proiectului ”Construire locuințe sociale – 100 unități locative în orașul Topoloveni”, propus la finanțare în cadrul Programului guvernamental ”Construire locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996” – conform Deviz general actualizat al obiectivului de investiție;
– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii actualizate ale proiectului ”Construire locuințe sociale – 37 unități locative în orașul Topoloveni destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari”, propus la finanțare în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 – conform Deviz general actualizat al obiectivului de investiție;
– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii actualizate privind finanțarea din bugetul local a cheltuielilor ce revin UAT Orașul Topoloveni în cadrul proiectului ”Construire locuințe sociale – 37 unități locative în orașul Topoloveni destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari”, propus la finanțare în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 – conform Deviz general actualizat al obiectivului de investiție.

Comments

comments