Joi, 23 februarie 2017, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se vor întâlni în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba următoarele proiecte de hotărâri:
– Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local pentru Vasilescu Victor-Gabriel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, pentru caz de demisie;
– Validarea mandatului de consilier local pentru Șerban Petrică-Ionel, primul candidat declarat supleant înscris în lista P.N.L., pe care a participat la alegerile locale din 5 iunie 2016;
– Actualizarea componenței Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Orașului Topoloveni, urmare a demisiei consilierului Vasilescu Victor-Gabriel și validării mandatului consilierului Șerban Petrică-Ionel;
– Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap, desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2016;
– Structura rețelei de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza orașului Topoloveni, pentru anul școlar 2017-2018, pentru care s-a obținut aviz conform de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș;
– Aprobarea definitivă a denumirilor atribuite la un număr de trei străzi din orașul Topoloveni, pentru care s-a obținut aviz favorabil de la Comisia de atribuire denumiri a județului Argeș;
– Cofinațarea proiectului ”Fazarea proiectului extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș” cu suma de 72.008 lei fără TVA, reprezentând 3,87% din valoarea totală necesară asigurării cotei de 2% din valoarea eligibilă, aferentă UAT oraș Topoloveni pentru investiția ce va fi realizată în cadrul proiectului pe raza orașului Topoloveni;
– Actualizarea unor prevederi ale contractului de concesiune 2913/2016 încheiat cu persoană fizică, prin încheiere de act adițional, constând în atribuirea concesiunii către concesionar persoană juridică;
– Completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Topoloveni, prin înregistrarea unei conducte de gaze naturale amplasate pe str. Mr. Gh. Cocioceanu, ca urmare a realizării investiției ”Extindere rețea gaze naturale”;
– Necesitatea, oportunitatea și aprobarea realizării investiției ”Eficientizarea energetică a trei clădiri publice din orașul Topoloveni, respectiv Clădirea Primăriei – corp C1, Corpul C2 din Complexul Multifuncțional și Clădirea fostei Bănci Agricole”, proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul POR 2014-2020; precum și pentru aprobarea efectuării de cheltuieli necesare pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru întocmirea documentației aferente proiectului;
– Rezultatele inventarierii generale a patrimoniului administrativ public și privat al orașului Topoloveni în anul 2016;
– Darea în administrare a imobilului ”Grădinița oraș Topoloveni”, împreună cu terenul aferent în suprafață de 4614 mp către Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea Copiilor”, precum și pentru transmiterea fără plată a bunurilor necesare funcționării acestei unități de învățământ;
– Raportul de activitate al Centrului de Informare pentru Turism (CNIPT), Culte și Monumente Istorice al orașului Topoloveni pe anul 2016, precum și pentru aprobarea Planului de activități pentru anul 2017.

Comments

comments