Joi, 28 februarie 2019, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se întâlnesc în ședința ordinară pe luna februarie. Cu acest prilej vor analiza și dezbate următoarele proiecte de hotărâri:
– trecerea imobilelor ”Infrastructură de transport în lungime de 3 km și Pod peste râul Neajlovel, km 0+449 situate pe teritoriul Comunei Căteasca” din domeniul public al orașului Topoloveni, județul Argeș, în domeniul public al Comunei Căteasca, județul Argeș;
– transmiterea în administrarea Consiliului Local al Comunei Căteasca a bunului imobil Pod peste râul Argeș km 2+872 – parte din obiectivul de investiție ”Reabilitarea infrastructurii de transport care să asigure legătura între A1 (km 97, pct Cireșu, comuna Căteasca) DN7/DJ702 (km 1+800) Topoloveni, județul Argeș” – aflat în domeniul public al orașului Topoloveni și în administrarea Consiliului Local al orașului Topoloveni;
– acordarea folosinței cu titlu gratuit și pe perioadă determinată de timp, prin comodat a imobilului compus din teren și construcții reprezentând stadion sportiv al orașului Topoloveni, situat în str. Maximilian Popovici, nr. 71, către Asociația Sportivă Young Boys Topoloveni, în scopul desfășurării antrenamentelor și competițiilor grupelor de copii din asociație;
– acordul Consiliului Local al orașului Topoloveni pentru transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 7,04 mp ocupat de construcție balcon de la concesionar – persoană fizică la solicitant – persoană fizică, în urma cumpărării solicitantului de la concesionar a unității locative tip garsonieră situată în orașul Topoloveni, împreună cu balconul construit de concesionar pe terenul concesionat;
– aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate ale proiectului „Construire locuințe sociale – 100 u.l. în orașul Topoloveni”, propus la finanțare în cadrul Programului guvernamental ”Construcție locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996” – conform deviz general actualizat al obiectivului de investițe;
– aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate privind finanțarea din bugetul local a cheltuielilor ce revin UAT orașul Topoloveni în cadrul proiectului „Construire locuințe sociale – 100 u.l. în orașul Topoloveni”, propus la finanțare în cadrul Programului guvernamental ”Construcție locuințe sociale conform Legii nr. 114/1996” – conform deviz general actualizat al obiectivului de investițe;
– aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate ale proiectului „Construire locuințe sociale – 37 u.l. în orașul Topoloveni destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari”, propus la finanțare conform cu prevederile OUG nr. 74/2007 – conform deviz general actualizat al obiectivului de investițe;
– aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate privind finanțarea din bugetul local a cheltuielilor ce revin UAT orașul Topoloveni în cadrul proiectului „Construire locuințe sociale – 37 u.l. în orașul Topoloveni destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari”, propus la finanțare conform cu prevederile OUG nr. 74/2007 – conform deviz general actualizat al obiectivului de investițe;
– aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ public și privat al orașului Topoloveni, pe anul 2018;
– aprobarea Raportului de activitate al Direcției de Asistență Socială Topoloveni – Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situație de risc, pe anul 2018;
– aprobarea Planului Anual de Acțiune al Direcției de Asistență Socială Topoloveni – Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situație de risc, pentru anul 2019;
– aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, pentru anul 2019;
– aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a valorii totale actualizate ale obiectivului de investiție „Construire pod din b.a. L=60 m, peste pârâul Cârcinov, pe strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș”, potrivit deviz general actualizat conform OUG nr. 114/2018 la data de 01.01.2019, cu consecința modificării unor prevederi din HCL Topoloveni nr.33/2017, în raport de devizul general actualizat.

Comments

comments