Se scumpesc apa și canalizarea în Pitești și comunele limitrofe. “Începând cu 1 iulie 2021 se vor ajusta prețurile/tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de S.C. Apa Canal 2000 S.A., conform condițiilor impuse în strategia pentru accesarea de fonduri europene și realizarea investițiilor prevazute în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020″.

În vederea respectarii prevederilor Contractului de finantare nr. 490/12.02.2021, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014-2020? – Cod SMIS 2014+ 149090, co-finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, in baza aprobarii prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges nr. 28/30.12.2020 si a Deciziei Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 78/31.05.2021, S.C. Apa Canal 2000 S.A. aduce la cunostinta utilizatorilor ajustarea pretului si a tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, incepand cu data de 01.07.2021, astfel:
– apa potabila : 4,26 lei/mc, exclusiv T.V.A.;
– canalizare-epurare : 4,40 lei/mc, exclusiv T.V.A.”, transmite Apă Canal 2000 SA.

În prezent, apa potabilă costă 3,67 lei/mc, fără TVA, iar canalizarea 3,79 lei/mc, fără TVA.

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014-2020” este un proiect cu finantare europeana, in valoare de peste 188 de milioane de euro, care consta in investitii in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata pentru asigurarea furnizarii catre locuitorii din localitatile selectate a apei potabile la calitatea impusa de cerintele legislatiei in vigoare, care transpun prevederile Directivei 98/83/EC privind apa destinata consumului uman, cresterea gradului de colectare a apelor uzate prin extinderea retelelor de canalizare, precum si asigurarea serviciilor de colectare a apelor uzate si a parametrilor de tratare a apelor uzate in conformitate cu directivele CE si angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

“Pentru ca proiectul sa fie aprobat de catre Comisia Europeana si localitatile incluse in proiect sa beneficieze de aceste investitii, trebuie respectate conditiile prevazute in Regulamentul UE 480/2014, printre care si demonstrarea capacitatii financiare pentru gestionarea proiectului in faza operationala prin aplicarea planului de evolutie tarifara, care include atat aplicarea cresterilor tarifare in termeni reali cat si aplicarea inflatiei. Pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita si tariful pentru canalizare – epurare prezentate mai sus cuprind cresterea in termeni reali aferenta anului 2021, precum si inflatia comunicata de catre Institutul National de Statistica.

Investitiile ce urmeaza a fi realizate prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014-2020 cuprind:
– Investitii in sistemul de alimentare cu apa potabila: 18,27 km extindere si 10,17 km reabilitare aductiuni; 70,89 km extindere si 57,80 km reabilitare retele de distributie apa potabila; 7 rezervoare inmagazinare noi si 10 reabilitate; 4 statii de tratare apa noi si una reabilitata; 3 statii de clorinare noi; 4 foraje noi si 1 reabilitat; 10 statii de pompare apa potabila noi si 3 reabilitate.
– Investitii in sistemul de canalizare menajera”, mai transmit reprezentanții societății.

Comments

comments