Guvernul a aprobat, miercuri, 14 octombrie, astăzi, un proiect de Lege prin care se măresc sancțiunile pentru persoanele juridice pentru încălcarea normelor privind protecția mediului, prin sporirea cuantumului amenzii penale; pentru stabilirea acestor cuantumuri au fost folosite limitele orientative indicate de către Comisia Europeană.

Soluția tehnică aleasă este aceea de sporire a sumei corespunzătoare unei zile-amendă, în funcție de care se stabilesc minimul și maximul amenzii aplicabile pentru persoana juridică în cazurile de poluare incriminate conform actelor normative europene; soluția este aplicată uniform, pentru asigurarea unui tratament egal pentru fapte similare. Potrivit proiectului de Lege aprobat astăzi, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 și 25.000 de lei.

Pentru remedierea situațiilor de suprapunere legislativă, semnalate de Comisia Europeană, se abrogă în întregime Legea nr. 101/2011, care grupa dispoziții penale din diverse sectoare de mediu. Abrogarea Legii nr. 101/2011 nu presupune nici o dezincriminare, toate dispozițiile care nu creau suprapuneri fiind preluate în cadrul altor acte normative existente.

Dispozițiile penale ale Legii nr. 101/2011 sunt preluate în următoarele acte normative, prin modificarea acestora: OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 106/1997 – Legea apelor.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI