Consiliul Județean Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, după cum urmează:
– director din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Domnești;
– director din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licență în unul din următoarele domenii:
– domeniul fundamental – științe biologice și biomedicale, ramura de știință – medicină, domeniul dc licență – sănătate, specializarea – medicină;
– domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea – drept:
– domeniul fundamental – științe sociale, ramura dc știință – științe economice, domeniul de licență – contabilitate, specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
– domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – științe economice, domeniul de licență – finanțe, specializarea finanțe bănci;
– domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – științe economice, domeniul de licență – management, specializarea – management;
– domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – sociologie, domeniul dc licență asistență socială, specializarea asistență socială;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
10 februarie 2021, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 februarie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
24 februarie 2021: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Argeș din Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, Județul Argeș, telefon 0248/217.800, interior 227, e-mail leontina.iancu@cjarges.ro.

Comments

comments