Şcoala Gimnazială „Radu cel Mare” Bogaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de administrator financiar, grad III – S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime cel puțin 5 ani în specialitate; cunoştinţe operare PC dovedite cu documente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 22 noiembrie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 04 decembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Radu cel Mare” Bogaţi, judeţul Argeş, telefon 0248/655.172.

Comments

comments