Potrivit rânduielii bisericeşti, înainte de începerea Postului Mare, parcurgem o săptămână pregătitoare, de trecere, numită în popor Săptămâna brânzei. Începând de astăzi, în această săp­tămână nu se mai consumă carne şi se face dezlegare la ouă, lapte, brânză şi peşte, inclusiv în zilele de miercuri şi vineri.

Rânduiala liturgică a acestei perioade pri­meşte unele conotaţii specifice Postului Mare. La Utrenie apare cântarea „Aliluia”, cu metanii, în loc de „Dumnezeu este Domnul”, precum şi binecunoscuta rugăciu­ne a Sfântului Efrem Sirul, „Doamne și stăpâ­nul vieții mele”, la Pavecerniţă și alte slujbe. De asemenea, zilele de miercuri și vineri ale acestei săptă­mâni sunt aliturgice, sintag­mă care arată că nu se săvârșește nici una din cele trei Sfinte Liturghii ale cultului ortodox. În aceste zile nici nu se împărtășește nimeni cu Sfintele Taine, cu ex­cepția celor aflați în primejdie de moarte.

Spre finalul săptămânii, sâm­bătă, Biserica a rânduit proslă­virea tuturor băr­baţilor şi femeilor care s-au nevoit prin viață asce­tică, post și rugă­ciune. Această sâmbătă este numită a Sfinţilor Cuvioşi.

Textele scripturistice şi alcă­tuirile liturgice din această pe­rioadă sunt pentru noi izvoare de lumină, iar sfinţii sunt învăţă­tori ai noştri pe calea mântuirii. La şcoala po­căinţei şi sfinţeniei lor ne chea­mă această peri­oadă. (sursa: ziarullumina.ro)

Comments

comments