Cine suntem?
Înfiinţare
In urma OUG 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, are loc divizarea RA Regotrans Piteşti în unităţi specializate şi transformarea lor în societăţi comerciale.
Pentru serviciile de transport şi colectat gunoi menajer, se înfiinţează, la data de 01.07.2000, în urma Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2000 – SC Salubritate 2000 SA, aceasta asigurându-şi obiectul propriu de activitate prin respectarea Actului Constitutiv reactualizat, a Regulamentului Intern şi a Contractului de Concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 35/2001.

Activitatea principală: Cod CAEN Rev. 2 – 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase.

salubritate1

Conducere
SC Salubritate 2000 SA Pitesti are ca actionar unic Consiliul Local al Muncicipiului Pitesti si functioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare, privind societatile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

Date de identificare
SC Salubritate 2000 SA functioneaza cu urmatoarele date de identificare:
Sediul: Str. Targul din Vale nr. 25, Pitesti – Judetul Arges;
E-mail: salubritate@gmail.com
Cod unic de inregistrare: 13031718
Capitalul social al societatii este în valoare de 725.000 lei.

Autorizaţii:
Societatea deţine următoarele autorizaţii: ** Certificat de înregistrare pentru prestări servicii cu produse de protecţia plantelor nr. 41/17.03.2008; ** Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 519/01.04.2003; ** Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 53239/2002; ** Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere a protecţiei muncii nr. 767/2001; ** Autorizaţia de mediu nr. 149/08.06.2005 – pentru colectare deşeuri menajere şi transport la rampa de gunoi.

Activităţi:
La data de 16.05.2007, activitatea de colectare, transport şi depozitare gunoi menajer este asigurată cu un numar de 158 salariaţi, activitate condusă de un Consiliu de Administraţie, al cărui preşedinte este şi Director General.
Pe lângă activitatea principală şi în legătură cu aceasta, SC Salubritate 2000 SA Pitesti desfăşoară şi alte prestaţii şi anume activitatea de dezinfecţie dezinsecţie şi deratizare.
SC Salubritate 2000 SA Piteşti îşi desfaşoară activitatea pe raza Municipiului Piteşti precum şi în comunele limitrofe, prestând servicii pentru circa 103.000 locuitori.
Piaţa vizată – populaţia municipiului Piteşti: ** agenţi economici şi instituţii publice: 1500 abonaţi; ** populaţie: 3500 abonaţi; ** comune suburbane: Stefăneşti, Albota, Bradu.

Comments

comments