S-au modificat regulile pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi impozitului pe profit

0
91

Începând cu 01.04.2018, microîntreprinderile au posibilitatea de a opta să aplice prevederile Titlului II – „Impozitul pe profit” din Codul fiscal, cu îndeplinirea concomitentă a unor condiţii legate de valoarea capitalului social şi a numărului de salariaţi.

Prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi pot opta, o singură dată, să aplice impozit pe profit, începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă. Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice impozit pe profit se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

De asemenea au posibilitatea microîntreprinderile de a efectua sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea scad sumele aferente sponsorizărilor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul de 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective

De asemenea, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private.

Modelul şi conţinutul declaraţiilor informative se va aproba prin ordin al preşedintelui ANAF în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 25/2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here