Începând cu 1 februarie 2019 s-au modificat şi completat prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Prevederile se aplică persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, în situaţia în care cifra de afaceri este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei/an.

Aceste persoane depun:
– ”Declaraţia pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”(formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă) şi
– formularul 010 “Declaraţie de menţiuni” împreună cu dovada transmiterii declaraţiei pe proprie răspundere, fără erori de validare.

Persoanele impozabile de mai sus nu vor fi încadrate la risc fiscal ridicat, iar înregistrarea în scopuri de TVA se va face chiar în ziua depunerii formularului 010, prin emiterea deciziei de aprobare a înregistrării. În termen de 15 zile de la depunerea solicitării, informatiile din declaratia pe propria raspundere vor fi verificate de compartimentul de evaluare şi în cazul în care acestea nu concordă cu datele disponibile în evidenţele organului fiscal, dosarul va fi transmis catre Direcţia Generală Antifrauda Fiscală, în vederea efectuării unei analize suplimentare, urmând ca, în situaţia în care se confirmă neconcordanţele, înregistrarea în scopuri de TVA să fie anulată.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI