pasunatParlamentul României a votat de curând ordonanţa de Guvern care completează Legea Fondului Funciar pe capitolele referitoare la pajiştile permanente. Modificările au fost făcute după consultări cu organizațiile producătorilor cât și cu cele care reprezintă interesele instituțiilor publice. Astfel, a fost completată definiţia utilizatorului de păşuni şi fâneţe: crescătorul care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este obligat acum prin lege să centralizeze anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti, pentru menţinerea suprafeţei totale ocupată cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, prin intermediul registrului agricol. De asemenea, legea precizează faptul că prevederile ordonanței se referă la pajiştile situate în extravilan.
În ce priveşte contractele, s-a modificat perioada de concesiune/închiriere, respectiv cuprinsă între 7 şi  10 ani, întrucât beneficiarul pajiştilor îşi întocmeşte un plan de dezvoltare pentru care solicită resurse.
Consiliile locale au obligaţia, de acum înainte, de a aproba un regulament de păşunat, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză. Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente, amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Concesiunea/închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, se va face doar cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE. Legea reglementează şi obligația efectuării cel puţin a unei cosiri o dată pe an, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, indiferent de felul proprietăţii, începând cu anul de cerere 2014.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI