Guvernul a aprobat unele măsuri de protecție socială care vor permite menținerea și după 1 iulie 2015 a drepturilor de ajutor social și de alocație pentru susținerea familiilor care au copii în întreținere, pentru aproximativ 300.000 de familii. În acest scop, Executivul a completat, printr-o Ordonanță de urgență, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit noilor reglementări, venitul net lunar în funcție de care se acordă alocația pentru susținerea familiei și ajutorul social va fi stabilit având în vedere un cuantum al alocației de stat pentru copiii în vârstă de peste 2 ani de 42 de lei, respectiv de 84 de lei pentru copiii cu dizabilități în vârstă de peste trei ani.

Modificarea este necesară pentru a permite acordarea, în continuare și în același cuantum, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului social acelor familii care, începând cu luna iulie 2015, nu ar mai fi fost considerate eligibile să primească aceste drepturi după majorarea alocației de stat pentru copii.

Trebuie menționat faptul că la stabilirea veniturilor care se iau în calcul pentru acordarea drepturilor de ajutor social, precum și a drepturilor de alocație pentru susținerea familiei, se are în vedere și alocația de stat pentru copii. Urmare a majorării cuantumului acesteia (aprobată prin Legea 125/2015), aproximativ 300.000 de familii ar fi fost afectate fie prin scăderea cuantumului beneficiilor sociale, fie prin ieșirea din plată a acestora. În cazul persoanelor care ar fi ieșit din plată atât acestea, cât și familiile lor nu ar mai fi putut beneficia de asigurare de sănătate.

Pe de altă parte, s-a avut în vedere faptul că alocația de stat pentru copii este un drept al copilului, prin urmare, nu trebuie să influențeze acordarea altor drepturi de asistență socială.

Informații suplimentare:

Prin legea 125/2015 privind aprobarea OUG nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, s-a reglementat majorarea alocației de stat pentru copii. Astfel, începând cu drepturile aferente lunii iunie 2015, copiii beneficiază de o alocație majorată după cum urmează:

Ø De la 42 de lei la 84 de lei pentru copiii în vârstă de peste 2 ani;
Ø De la 84 de lei la 200 de lei pentru copiii cu dizabilități în vârstă de peste 3 ani.

Comments

comments