S-a decis! Concediul paternal se acordă și polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și funcționarilor din penitenciare

652 views

S-a decis! Concediul paternal se acordă și polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și funcționarilor din penitenciare. Proiectul de lege este pus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, de joi, 4 octombrie. Mai precis, modificările privind concediul paternal sunt următoarele: ”1. După alineatul (1) al articolului 2 se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins: De dreptul prevăzut la alin.(1) beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate. Persoanele care beneficiază de concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare pot cumula acest drept cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte”.

De asemenea, tot în proiectul de lege se precizează și că polițiștii, cadrele militare, soldații și funcționarii din penitenciare beneficiază de drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal care se stabilesc potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal.

În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica și/sau completa în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.244/2000.

Comments

comments