Guvernul a aprobat un proiect de Lege care modifică și completează Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitatea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitatea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări.

 

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva Europeană revizuită în acest domeniu.

Legea nr. 5/2014 are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.

Potrivit proiectului de lege, prin excepţie de la regula potrivit căreia în toate situaţiile se declanșează procedura de informare, după obţinerea datelor necesare, autoritățile române nu declanșează procedurile de informare a autorităților omoloage din statele membre UE și Spațiului Economic European cu privire la încălcări ale normelor de circulație în următoarele situații:

Ø  În cazul în care, în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiași persoane, nu a fost primit răspuns;
Ø  În situația în care datele furnizate de sistemul de evidență sunt incomplete și nu au permis la o solicitare anterioară contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului;

În aceste situații, datele obținute cu privire la proprietarii sau deținătorii vehiculelor cu care au fost săvârșite încălcările se șterg.
Procedura propusă prin proiectul de lege aprobat astăzi de Guvern este reglementată ca atare în textul Directivei (UE) 2015/413 şi reprezintă o modalitate de evitare a suportării unor costuri nejustificate prin continuarea procedurilor de informare în situaţia în care subiectul nu răspunde autorităţii solicitante.

De asemenea, proiectul de act normativ stipulează că prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autoritățile române competente și de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
 
Informații suplimentare

Directiva  UE 2015/413 reprezintă revizuirea Directivei 2011/82/UE și urmărește asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru toți utilizatorii drumurilor UE, prin facilitatea schimbului transfrontalier de informații privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și prin executarea sancțiunilor, atunci când încălcările respective sunt săvârșite  cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât statul membru în care s-a săvârșit încălcarea.

Conform directivelor europene, fiecare stat membru este obligat să desemneze un Punct național de contact privind vehiculele, certificatele de înmatriculare și permisele de conducere. În cazul României, aceste activități sunt realizate în mod centralizat la nivelul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul MAI.

Comments

comments