Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 06 octombrie 2015 a inculpaţilor:

 BENU GHEORGHE DOREL, director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de:
– abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată,
–  spălarea banilor, 

KEREKEȘ MELINDA KLARA, director general adjunct al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de:
– abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată,
– instigare la spălarea banilor,

GIMINADIS ANTON, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață  și membru al Comisiei de evaluare din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de:
– abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată,
–   spălarea banilor.

Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora :

În anul 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuție de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de adoptare a planului de repartizare către state membre a resurselor pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană.

În acest sens, au fost derulate o serie de proceduri de achiziție pentru achiziționarea unui număr de 11 produse alimentare, între care făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui.
Din cele 11 contracte de furnizare produse alimentare încheiate în anul 2012, un număr de 9 contracte s-au finalizat cu livrarea integrală a produselor până la data de 28.02.2013, însă 2 contracte nu au fost executate corespunzător (cele de furnizare făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui).

Astfel, pentru produsele făină albă de grâu și ulei de floarea soarelui, APIA a încheiat, în urma derulării unor proceduri de atribuire de licitații deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicația informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu o firmă bulgară.
Aceste contracte au fost aprobate şi semnate de către inculpaţii Benu Gheorghe Dorel şi Kerekeș Melinda Klara, în calitate de directori APIA, beneficiind şi de ajutorul inculpatului Giminadis Anton, în condiţiile în care aceştia cunoşteau faptul că acele convenţii au fost atribuite firmei bulgare în mod nelegal, cu încălcarea condițiilor prevăzute în documentația de atribuire şi în caietul de sarcini privind cerințele minime de calificare (experiența similară, cifra de afaceri, bilanțuri și balanțe fiscale neînregistrate și nevizate de organul fiscal competent, ofertă financiară –preț neobișnuit de scăzut și nefundamentat credibil, scrisori de garanție bancară de bună execuție negarantate de o bancă din România ).

În această modalitate, a fost produsă o pagubă bugetului general UE, reprezentând valoarea totală a contractelor de 26.543.008 euro și o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale APIA, obținându-se astfel, un folos necuvenit pentru persoanele ce controlau în fapt societatea comercială respectivă.

În cazul contractului privind furnizarea de făină, conform mecanismului PEAD (Planul anual european de furnizare ajutoare alimentare), societatea bulgară urma să valorifice cantitatea de orz pusă la dispoziție de UE, din stocurile de intervenție și, cu suma astfel obținută, să achiziționeze făină albă de grâu, pe care să o pună la dispoziția autorităților române care, ulterior, urmau să o atribuie către persoanele defavorizate.

Cel de-al doilea contract se referea la furnizarea de ulei de floarea soarelui ambalat în sticle de 1 litru achiziționat de pe piața comunitară din mijloacele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană.
Deşi firma bulgară nu şi-a respectat obligaţiile stabilite în cele două contracte, inculpaţii Benu Gheorghe Dorel şi Giminadis Anton au dispus transferul sumei totale de 87.221.848,27 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină și contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire și nici în cererile de plată în avans.
Anterior, inculpatul Giminadis Anton acordase ”bun de plată” facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat și semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848,27 lei.

Transferul sumei de bani menţionate mai sus a fost efectuat de funcţionari APIA din subordinea inculpatei Kerekeș Melinda Klara, care au acţionat  la instigarea acesteia din urmă.
De menţionat este faptul că, până la momentul plății în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966,842 tone făină din totalul de 36.250,177 tone, reprezentând un procent de aproximativ 16%.

În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plății în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei.
În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantității de ulei si 29% din totalul cantității de faină.
Ca rezultat al activității infracționale, firma din Bulgaria  a obținut un  folos necuvenit în valoare de 26,7 milioane euro, provenind din fonduri alocate de la bugetul general al Uniunii Europene.

Inculpaţilor Benu Gheorghe Dorel, Kerekeș Melinda Klara şi Giminadis Anton li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând  a fi prezentaţi, la data de 06 octombrie 2015 instanţei competente cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au lucrat în strânsă cooperare cu reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) care au asigurat sprijin operațional pentru documentarea cauzei.
De asemenea, în cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Comments

comments