Restaurant din Piteşti, depistat cu branşament de apă ilegal prin care se sustrăgea apă din sistemul public de alimentare. SC Apă Canal 2000 SA continuă campania de identificare şi sancţionare a utilizatorilor clandestini ai serviciilor prestate de societate şi atrage atenţia şi pe această cale asupra faptului că, în cazul depistării unui branşament de apă necontorizat, procedura aplicată de operator presupune: plata retroactivă în sistem pauşal a serviciilor prestate, achitarea contravalorii lucrărilor de desfiinţare a branşamentului clandestin, sesizarea autorităţii publice locale pentru aplicarea unei amenzi contravenţionale şi sesizarea organelor de urmarire penală, pentru savârşirea infracţiunii de „furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă‟.

Astfel, în urma unei acțiuni de control care s-a desfășurat în data de 06.01.2021 la un agent economic cu profil de activitate „Restaurant‟ de pe raza municipiului Piteşti – zona Fraţii Goleşti, o echipă din cadrul Serviciului Control al SC Apă Canal 2000 SA a constatat că pe lângă branşamentul de apă contorizat, care făcea obiectul contractului de furnizare încheiat cu operatorul, agentul economic mai deţinea un branşament de apă necontorizat, funcţional, amplasat înainte de apometru, reprezentând lucrare clandestină de ocolire a contorului, prin care era fraudat consumul de apă.

Procedura prin care s-a descoperit furtul de apă în acest caz a constat în analiza de consum a restaurantului, prin comparatie cu alţi utilizatori cu obiect de activitate similar.

Fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt de apă din sistemul public, la fața locului s-a prezentat un echipaj al Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș – Poliţia Municipiului Piteşti, la solicitarea SC Apă Canal 2000 SA pentru aplicarea tuturor măsurilor legale prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Operatorul SC Apă Canal 2000 SA a calculat un prejudiciu conform prevederilor legale în vigoare (Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici), reprezentând plata retroactivă a serviciilor de apă și de canalizare, calcul în sistem paușal, ţinând cont de obiectul activităţii desfăşurate de agentul economic, respectiv „Restaurant‟. De asemenea, agentul economic depistat cu branşament ilegal este obligat să achite şi contravaloarea lucrărilor de desfiinţare a branşamentului clandestin.

În perioada următoare, acțiunile SC Apă Canal 2000 SA vor continua. Prin personalul specializat vor fi efectuate verificări în toată aria de operare, iar în cazul constatării de situaţii neconforme, care conduc la  existenţa unui consum fraudulos de apă, societatea Apă Canal 2000 va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, art. 461, litera a.

Pentru stoparea acestor acţiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi a oricărei modalităţi de fraudare a consumului înregistrat de aparatul de măsură, rugăm consumatorii să anunţe reprezentanţii SC Apă Canal 2000 SA prin sesizarea oricărei situaţii care pare suspectă la Ghişeul Unic al societăţii din Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A sau pe adresa de e-mail: contact@apa-canal2000.ro.

Vom răspunde cu promptitudine oricărei sesizări privitoare la consumul ilegal de apă şi vom aplica cu stricteţe prevederile legale în vigoare.

Comments

comments