Rentierii agricoli îşi pot viza carnetele până pe 31 august pentru a primi banii pe 2014

0
157

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură anunţă rentierii agricoli că mai au la dispoziție doar câteva zile pentru vizarea carnetului de rentier, data limită fiind 31 august.

 

Dacă rentierii agricoli nu îşi vizează carnetele până pe 31 august riscă să nu mai intre în posesie rentei viagere aferente anului 2014.

„APIA reamintește că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2015, inclusiv, la centrele județene al Agenției de Plăți și Intervenție în vederea vizării carnetelor de rentier agricol”, se precizează într-un comunicat al APIA .

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar, curator sau tutore, în baza unei procuri autentice sau a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

De asemenea, rentierul agricol trebuie să prezinte reprezentanților APIA carnetul de rentier agricol, contractual de arendare, actul de identitate în original al rentierului agricol, document coordonate bancare, decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I și II în original și în copie.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafețele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Renta viageră se plătește într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, iar aceasta agricolă încetează la data decesului rentierului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here