Începând cu anul acesta, asistenții medicali care nu lucrează și care doresc să participe la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante au nevoie pentru înscrierea la concurs, pe lângă Certificatul de membru al OAMGMAMR, și de o adeverință eliberată de către filiala Ordinului Asistenților Medicali.

Această condiție este prevăzută de Hotărârea nr. 35/2015 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual și a fost publicată Monitorul Oficial  NR. 951 din 22 decembrie 2015.

”Precizez că această reglementare incumbă doar asistenților medicali care nu exercită profesia și se înscriu la un concurs/examen pentru ocuparea unui post de asistent medical. În ceea ce-i privește pe asistenții medicali care la momentul înscrierii la un concurs dețin calitatea de angajat ca asistent medical într-o altă instituție decât cea la care dorește să participe la concurs, dovada calității de membru se face în baza Certificatului de membru, însoțit de avizul anual”, ne-a declarat Estera Ambruș, Președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Comments

comments